Kromhals

Anchusa arvensis

Habitat: 

Kromhals kan worden aangetroffen in uiteenlopende milieus. In de duinen is het een kenmerkende soort van ruderale begroeiingen op weinig beschaduwde plaatsen. In het binnenland is het vandaag vooral een plant van allerlei lichtrijke, min of meer ruderale, doorgaans zandige plaatsen, zoals omgewoelde bermen, bouwwerven, braakland, spoorwegterreinen enz., veelal gekenmerkt door een vermenging van mineraal en organisch bodemmateriaal. Vroeger was kromhals vooral een akkeronkruid, maar als een gevolg van landbouwintensivering is de plant in dat soort milieus zeer sterk teruggedrongen.