Helm

Ammophila arenaria

Habitat: 

Helm is een soort van stuivende, droge zandduinen. Ze groeit in de kustduinen optimaal in zeer dynamische milieus. Ze speelt een zeer belangrijke rol in de vorming van duinen. In de successie komt ze na biestarwegras, dat op het strand embryonale duintjes vormt op het aanspoelsel. Eens het duin hoog genoeg is, neemt helm de rol van zandfixeerder over. Helm groeit buiten het directe bereik van het zilte water maar is wel bestand tegen de zoute wind die van over zee komt. In meer landinwaarts gelegen duinen kan helm zich ook vestigen als het duin weer gaat stuiven. Helm heeft een zeer groot wortelgestel, waardoor het met het duin mee omhoog kan groeien. De bladeren zijn stijf en hard en rollen bij droogte in elkaar om uitdroging van de plant te voorkomen. Als het duin niet meer stuift, nemen andere vegetaties, zoals struweel en mosduin, het over van de helmvegetaties. Buiten de kustduinen is helm ook gekend van enkele populaties op stuifduinen in de Kempen, op zure zandgronden.