Geknikte vossenstaart

Alopecurus geniculatus

Habitat: 

Geknikte vossenstaart is een plant van graslanden met wisselende waterstanden. De plant komt voor op de meeste bodem- types, maar is algemener op zand en klei dan op leem. Het is eerder een soort van begraasde graslanden dan van hooilanden, die profiteert van open plekken in de grasmat die gecreeerd worden door betreding door het vee.