Look-zonder-look

Alliaria petiolata

Habitat: 

Look-zonder-look is een plant van bosranden, heggen, half-beschaduwde bermen enz. De plant kan ook langs de oevers van waterlopen voorkomen. Look-zonder-look lijkt gebonden aan een voedselrijke, vochthoudende, losse bodem.