Wilde bertram

Achillea ptarmica

Habitat: 

Wilde bertram komt voor op uiteenlopende vochtige tot natte, matig voedselrijke bodems. De soort gedijt het best onder hooilandbeheer - in dotterbloemgrasland - maar houdt ook in verruigende situaties vrij lang stand.