Typische bosbeelden bij Pro Silvabeheer

Bosbeelden die bij Pro Silva-beheer horen zijn gemengde bossen met een hoog aandeel inheemse soorten en een gevarieerde structuur. Gelijkjarige monoculturen passen niet bij Pro Silva. Er wordt een gevarieerde horizontale structuur met een rijke struiketage nagestreefd. In opstanden is er bij voorkeur een spreiding in leeftijd en diameter. Plekken met opgaande bomen worden afgewisseld met verjongingsplekken. Voor bossen met veel schaduwverdragende soorten wordt een plenterachtige structuur nagestreefd. Er wordt gestreefd naar mengingen van boomsoorten die goed samengaan.

Lectuur

Jansen, J., Boosten M., Cassaert, M., Cornelis, J., Thomassen, E., Winnock, M. (2018). Praktijkboek Bosbeheer. Uitgave van Inverde (Vlaanderen) en Stichting Probos (Nederland).