Normaalbos

Definitie: 

In een normaalbos wordt via bosbeheer gestreefd wordt naar een gelijkmatige leeftijdsverdeling.