Doel van leeftijdsklassenbeheer

Het primaire doel van het leeftijdsklassenbos is duurzame productie van hout bij een evenwichtige arbeids- en investeringsinzet. Het voortdurend verzorgen van andere bosfuncties (ecologische en sociale functies) op het niveau van het bosbedrijf is van ondergeschikt belang.

Lectuur

Jansen, J., Boosten M., Cassaert, M., Cornelis, J., Thomassen, E., Winnock, M. (2018). Praktijkboek Bosbeheer. Uitgave van Inverde (Vlaanderen) en Stichting Probos (Nederland).