Verschillende vormen van wildschade

Edelherten, damherten, moeflons, muntjaks, reeën en wilde zwijnen kunnen op verschillende manieren schade aan bomen veroorzaken. De boomsoortensamenstelling van een bos en het stamtal in een verjonging kan beïnvloed worden. Wildschade kan ook effect hebben op de houtkwaliteit en de boomvitaliteit. Moeflons en muntjaks komen slechts in een beperkt aantal gebieden voor en dan ook nog in kleine aantallen, waardoor de schade vaak van weinig betekenis is. Hieronder worden de verschillende typen schadebeelden beschreven.

Lectuur

Jansen, J., Boosten M., Cassaert, M., Cornelis, J., Thomassen, E., Winnock, M. (2018). Praktijkboek Bosbeheer. Uitgave van Inverde (Vlaanderen) en Stichting Probos (Nederland).

 

logo interreg