Individuele wildbescherming

Bij kleinschalige bosverjonging is het vaak voordeliger om te kiezen voor individuele wildbescherming. Op basis van gegevens uit praktijktesten (tabel) wordt het kantelpunt aangegeven tot hoeveel bomen het interessanter is om individuele bescherming te kiezen i.p.v. collectieve. Bij individuele wildbescherming wordt elke boom afzonderlijk beschermd tegen bepaalde wildschade. Het voordeel van het gebruik van individuele beschermingsmiddelen t.o.v. rasteren is dat het perceel toegankelijk blijft voor het wild en het goedkoper is bij relatief kleinschalige bosverjonging (zie tabel).

Er bestaan talloze soorten individuele beschermingsmiddelen en van elke soort bestaan vaak verschillende types. De keuze voor een bepaald beschermingsmiddel is onder andere afhankelijk van de lokale omstandigheden, persoonlijke voorkeur, maar vooral van de wildschade die voorkomen moet worden. Sommige individuele beschermingsmiddelen bieden bescherming tegen verschillende vormen van wildschade. Zo zullen netkokers en plantkokers voor meerdere jaren bescherming bieden tegen vraatschade van reeën, konijnen en hazen en ook tegen veegschade. Andere beschermingsmiddelen richten zich op een of enkele vormen van wildschade, zoals vraatschade of veegschade. In het verleden werden vaak ook chemische afweermiddelen gebruikt, maar veel bosbeheerders zijn daarvan afgestapt. Er komen echter steeds meer biologische middelen op de markt.