Het effect van inzicht in de markt op de houtprijs

De kennis van de verkoper kan ook bepalend zijn. Een gebrek aan kennis kan (vooral in geval van een onderhandse verkoop) door de koper uitgespeeld worden om de prijs in de onderhandelingen te drukken.

Deze kennis kan op 2 manieren aanwezig zijn. Ofwel verkoopt de verkoper op regelmatige tijdstippen hout en heeft hij op die manier en referentie van de houtprijzen op basis van eerdere verkopen. Ofwel kan de verkoper op een correcte manier de kwaliteit en de toepassingsmogelijkheden van  zijn te verkopen hout inschatten en kent hij tevens de overeenkomstige waarde van het hout.