Het effect van transport naar rondhoutverwerker op de houtprijs

Kosten voor het transport vanaf het bos tot de rondhoutverwerker hebben een belangrijke invloed op de houtprijs die wordt betaald. Indirect wordt de houtprijs daarmee ook beïnvloed door dieselprijzen en transportheffingen, zoals de tolheffing die sinds 2016 in Vlaanderen van toepassing is. In de praktijk wordt voor transportkosten vaak gerekend met ca. 10 euro per m³ per 100 km transport (situatie 2018). Het is voor de exploitatiekosten/houtprijs ook belangrijk of er in het bos beperkingen worden opgelegd aan de inzet van bepaalde transportmiddelen met betrekking tot bijvoorbeeld het maximaal toegelaten gewicht van een voertuig.

Uiteraard heeft een boseigenaar doorgaans weinig invloed op de transportafstand en daarmee de transportkosten, behalve als hij er bijvoorbeeld zelf voor kiest om rondhout op een bepaalde veiling aan te bieden.

 

logo interreg