Het effect van omvang van de loten op de houtprijs

Het totale volume dat een lot omvat is belangrijk voor de prijszetting. Bij een omvang van om en bij de 600 à 700 m³ ligt een omslagpunt waarboven de bosexploitatie en het houttransport efficiënter kunnen worden uitgevoerd, en daarmee de kosten per m³ relatief lager zijn. Wanneer het lotvolume nog hoger ligt dan 600 à 700 m³ lijkt de prijs echter nog nauwelijks verder toe te nemen. Afhankelijk van de omvang van de onderneming van de koper kan het omslagpunt voor kostenefficiënt werken lager liggen.

Algemeen kan gesteld worden dat de prijs voor grotere loten hoger ligt dan de prijs voor kleinere loten. Voor loten met hout van hoge kwaliteit is de invloed van dit criterium beperkt. De aangegeven grootte van 600 à 700 m³ is van toepassing voor loten bestemd voor industriële toepassingen. Stammen van uitzonderlijke kwaliteit (fineer of meubelhout) kunnen ook stuk per stuk worden verkocht zonder dat sterk op prijs wordt ingeleverd.

 

logo interreg