Het effect van de organisatie van de verkoop op de houtprijs

Over het algemeen zal men via een openbare verkoop een betere prijs behalen dan via een onderhandse verkoop. In de openbare verkoop speelt de concurrentie tussen verschillende kopers. Bij een onderhandse verkoop speelt eerder de vertrouwensrelatie tussen verkoper en koper en de garantie op een kwaliteitsvolle exploitatie. In geval van openbare verkoop kan de biedingswijze bijkomend nog de prijs beïnvloeden. In een markt waar er schaarste heerst zal men bij een verkoop per opbod of afbod betere prijzen halen dan per inschrijving. Kopers die uit de boot dreigen te vallen kunnen tijdens het bieden hun prijs nog in de hoogte bijstellen. Het nadeel is dat men aanwezig dient te zijn, wat sommige kopers als een verlies van tijd beschouwen. Door via schriftelijke biedingen te verkopen is er geen interactie mogelijk tussen kopers en hebben ze maar 1 kans om te kopen. Voordeel is dat de kopers niet aanwezig moeten zijn. Een combinatie van schriftelijke en mondelinge biedingen biedt de grootste garantie op een marktconforme prijs.

 

logo interreg