Exploitatietermijn

Definitie: 

De exploitatietermijn is de termijn die men heeft om het gekochte hout te vellen, op te werken en af te voeren naar een locatie buiten de grenzen van het bos. In Vlaanderen duurt de exploitatietermijn meestal tot het einde van het jaar volgend op de verkoop.