Het effect van gemiddelde diameter op de houtprijs

De gemiddelde diameter van naaldbomen die verkocht worden op stam, als industriehout, ligt doorgaans niet hoger dan 40 cm. Dit stemt overeen met de wens van rondhoutverwerkers, die een voorkeur hebben voor naaldhout met een diameter tot 40 cm. De volautomatische machines die zowel in plaatindustrie, papierindustrie als zaagindustrie gebruikt worden zijn immers beperkt wat betreft de maximum toegelaten diameter.

Voor de verkoop van loofbomen als zaaghout geldt in het algemeen het omgekeerde: de gemiddelde boomdiameter is zelden kleiner dan 40 cm. Aangezien de vorm van loofbomen meestal minder uniform is dan die van naaldbomen, is de verzaging van loofhout meestal niet geautomatiseerd, maar nog steeds verschillend van stam tot stam. De gebruikte zaaginstallaties kunnen veel zwaardere afmetingen aan en daarom geldt geen absolute bovengrens. De meeste bandzagen kunnen diameters aan tot 1,3 à 1,5 meter. De diameter van een boom is mogelijks een indicatie van de houtkwaliteit, maar geeft geen uitsluitsel over voorkomen van noesten en rechtheid van de stam.

 

logo interreg