Het effect van lotsamenstelling op de houtprijs

Het is niet steeds eenvoudig om de lotsamenstelling te beïnvloeden omdat de te kappen bomen van een lot direct functie zijn van de boomsoortensamenstelling van de percelen waar gekapt wordt.

Een sterke menging van houtsoorten en sortimenten heeft in het algemeen een negatieve invloed op de gemiddelde prijs. Het is als het ware alsof de prijszetting gebeurt door eerder naar de slechtere kwaliteit te kijken, dan naar de betere kwaliteit. Het is daarom aan te bevelen om te trachten loten te maken waarin uitsluitend loofhout of naaldhout zit. De houthandelaars zijn meestal in het ene of andere gespecialiseerd. Verder is het verstandig populier in aparte loten te verkopen.

Een lichte bijmenging in homogene naaldhout, loofhout- of populierenloten is mogelijk zonder dat de prijs beïnvloed wordt.

Het apart verkopen van brandhout zal de waardering van het industrie- en zaaghout ten goede komen.

 

logo interreg