Bosparelmoervlinder

Melitaea athalia

Beschrijving: 

De Bosparelmoer komt in Vlaanderen niet meer voor, onder andere door het gebrek aan open plekken in loofbossen en het niet meer toepassen van hakhoutbeheer. De soort heeft 1 generatie van midden juni tot midden juli.

Beheer: 

Om deze soort te behouden, dienen nabij de bestaande vliegplaatsen open plaatsen gecreëerd te worden, waar de soort - wanneer de huidige vliegplaatsen dichtgroeien - in de toekomst kan leven. Dit kan door middel van een hakhoutbeheer maar ook door het kappen van kleine open plekken in het bos of langs de bosrand of een (commercieel) bosbeheer waarbij percelen worden gekapt.