Verkoop van liggend hout

Definitie: 

Bij verkoop van liggend hout zorgt de bosbeheerder voor de uitvoering van de exploitatie. Op die manier heeft hij maximale sturing bij de uitvoering van de werken. Dit in tegenstelling met de verkoop op stam. Exploitatie in eigen beheer vereist ervaren personeel met gespecialiseerde kennis en gepast materiaal en machines. Het is dan belangrijk om inzicht te hebben in de voor- en nadelen van verschillende exploitatiemethoden. Praktisch gezien zullen de werkzaamheden uitgevoerd worde door derden die voor het werk worden ingehuurd. In dit geval is de houtkoper enkel nog verantwoordelijk voor het transport naar de houtverwerkende industrie. Bij deze wijze van aanbieden zijn inzicht in de houtmarkt en goede contacten met de houtsector van belang. Vooral bij het opdelen van het hout in verschillende sortimenten en kwaliteiten omdat her de meerwaarde schuilt van de verkoop na exploitatie.

Liggend hout kan verkocht worden via een verkoop langs de weg of via een houtveiling.

In Vlaanderen wordt momenteel slechts bij wijze van experiment geveld hout verkocht.