Exploitatievoorwaarden

Definitie: 

Exploitatievoorwaarden worden opgelegd aan de koper van het hout in geval van houtverkoop op stam. Deze voorwaarden omvattend de afspraken die moeten worden nageleefd bij het oogsten en het transport van hout in het bos. Ze omschrijven in feite de wijze waarop de bosbeheerder wenst dat de exploitatie en het transport worden uitgevoerd. Zo mag de gekozen exploitatiewijze en het uitvoeren van de werken geen negatieve consequenties hebben voor de bodem of de blijvende opstand. Daarom kan bijvoorbeeld het gebruik van vaste ruimingspistes en het inzetten van speciale machines opgelegd worden. Andere voorwaarden kunnen betrekking hebben op de periode waarin gewerkt kan worden en onder welke weersomstandigheden het werk wordt stilgelegd.