Ruimen van langhout en hele bomen

Langhout of hele bomen moeten eerst bijgetrokken worden naar de ruimingspiste als ze niet met een kraanarm of een sleeptang bereikt kunnen worden.

Bijtrekken met een trekpaard is vooral zinvol met dun langhout of met sortimenten in een dunning. Optimale omstandigheden zijn een gemiddeld houtvolume van 0,3 m³ en sleepafstanden van 10 à 40 meter.

Het meeste langhout en hele bomen wordt bijgetrokken met een lier op een tractor. Afstandsbediende rupsmachines kunnen hier zinvol ingezet worden, vooral bij deels gemechaniseerde houtoogstmethoden. Om bestandsschade te vermijden, is een velrichting schuin op de afvoerweg van het hout heel belangrijk.

Het ruimen tot aan de stapelplaats gebeurt klassiek met tractoren. Een gewone tractor met een lier wordt vooral ingezet voor middelmatig en zwaar langhout. Skidders zijn nodig in moeilijker terrein.

Een tractor met een sleeptang is handig om voorgeconcentreerde bundels dun hout uit te slepen. Het hout moet dan schuin ten opzichte van de ruimingspiste klaar liggen. Een sleeptang op een zwenkbaar frame biedt voordelen om het hout gemakkelijk op te pakken. Zwaar langhout wordt dikwijls stamsgewijs met een trekker met een sleeptang geruimd. Slepen met een bosbouwkraan laat toe om hout op te pakken dat minder goed bereikbaar ligt en vergemakkelijkt het manipuleren op de stapelplaats.Gespecialiseerde bosbouwtractoren zijn daarom uitgerust met een dubbele lier en een kraan.

De stand der techniek zijn momenteel kranen met een reikwijdte van 10 m, waardoor een enorm werkveld ontstaat langs de ruimingspiste. Bij het slepen met een kraan is de velrichting minder kritisch dan bij werken met de kabel, omdat de boomstam gemakkelijker langs hindernissen begeleid kan worden met de kraan.

Een klembankskidder wordt ingezet voor het ruimen van middelmatig tot zwaar langhout en voor hele bomen. Het hout moet voorgeconcentreerd klaar liggen langs de ruimingspiste, en die moet zeker schuin uitmonden op de bosweg om met de grote lading te kunnen draaien. Omwille van de hoge productiviteit is er veel hout nodig om een klembankskidder zinvol kunnen in te zetten.