Ruimen van korthout en stamstukken tot 7 meter lengte

Korthout tot 3 meter lengte wordt in sommige gevallen nog met de hand voorgeleverd om met een uitrijcombinatie te ruimen. Vellen in de richting van de ruimingspiste en hulpmiddelen gebruiken om het hout te manipuleren zorgt voor verlichting van deze zware arbeid.

Ideaal is dat het korthout op kleine stapels wordt klaargelegd zodat het gemakkelijk kan opgenomen worden met de laadkraan van de uitrijcombinatie.

Hout dat buiten het kraanbereik komt te liggen en dat te dik is om manueel te verplaatsen, kan gedeeltelijk doorgekort worden zodat het later met de kraan kan bijgetrokken en afgebroken worden.

Stamstukken van 3 tot 7 meter lengte zijn doorgaans te zwaar om met de hand te manipuleren. Dergelijke sortimenten moeten bijgetrokken worden met een paard of een lier.

Het ruimen van korthout gebeurt het doelmatigst met een forwarder of met een tractor met uitrijwagen van op ruimingspistes. Het zwaartepunt van de inzet van uitrijcombinaties is het laden, uitrijden en gesorteerd stapelen van korthout (2 à 6 meter lengte) dat is opgewerkt met een harvester.

Als de forwarder in lussen kan rondrijden en de sortimenten apart kan uitrijden, is de productiviteit zeer hoog. Gezamenlijk ruimen van verschillende sortimenten en hout van 2 meter en korter halen de productie naar beneden. Een geoefende machinist kan schade aan het boombestand volledig vermijden, als de ruimingspistes breed genoeg zijn (minstens 4 meter) en niet te veel dwarshelling hebben (maximum 5%). De impact op de bodemstructuur op de ruimingspiste is aanzienlijk, want een geladen forwarder weegt tot 20 à 30 ton.