Deels gemechaniseerde houtoogst

Deels gemechaniseerde houtoogst is een werkwijze waarbij het motormanuele werk ondersteund wordt met machinekracht.

In tegenstelling tot de motormanuele werkwijze, staat hier de machine tijdens het ganse verloop van de werken beschikbaar. Meestal wordt een afstandsbediende lier gebruikt om enkele fysiek belastende deeltaken te vergemakkelijken: bomen in de gewenste velrichting trekken, ten val brengen van hangers, stammen draaien bij het onttakken en voorconcentreren van hout tot in de kraanzone.

Deze methode is veelzijdig inzetbaar voor het vellen en bijtrekken van langhout, korthout of hele bomen, is veiliger dan zuiver motormanueel exploiteren  en beperkt bestandsschade omdat de veller en de sleper samen aanwezig zijn en elkaars werk kunnen ondersteunen.

Organisatorisch is deze werkwijze complexer dan de klassieke motormanuele houtoogst. Op vlak van ergonomie voor de zager geeft de beschikbaarheid van machinekracht dan weer grote voordelen.

Bij deels gemechaniseerde houtoogst zijn er  2 verschillende aanpakken te onderscheiden:

  • Het ruimen kan aansluitend op het zaagwerk gebeuren (geïntegreerd ruimen)
  • Ruimen gebeurt op een later tijdstip met andere machines (losgekoppeld ruimen).

In dat geval beperkt het machinegebruik zich tot voorconcentreren. Vellen en hele bomen bijtrekken om ze later met een harvester op te werken, is ook mogelijk.

Een praktische werkwijze bij deels gemechaniseerde houtoogst is de inzet van een relatief kleine machine om het zaagwerk te ondersteunen. Het ruimen kan dan op een later moment met grote productieve machines gebeuren.