Beoordelen van de te vellen boom

De veller beoordeelt de boom die moet geveld worden, evenals de onmiddellijke omgeving. Hierdoor wordt informatie verzameld over verschillende aspecten die belangrijk zijn voor de velling: boomsoort, dikte, beschadigingen van de stamvoet, natuurlijke hangrichting, boomhoogte, breedte van de kruin, risico’s voor omstaanders of infrastructuur in de buurt, voorziene velrichting m.b.t. het uitslepen of uitrijden, keuze van de velrichting, ruimte voor de boomkruin in het valtraject, risico op velschade aan blijvende bomen, aanwezigheid van te sparen verjonging, risico op velschade aan de te vellen boom, risico’s zoals vallende takken, keuze van de veltechniek, noodzaak voor technische hulpmiddelen bij de velling,…

Bij de motormanuele velling is een goede boombeoordeling van vitaal belang voor de veiligheid van de zager. Op basis van de boombeoordeling wordt de vluchtroute vastgelegd, de veilige plaats waar de zager zich bevindt tijdens en vlak na de velling. Een goede boombeoordeling zorgt voor efficiënt werken, bijvoorbeeld door minder tijdverlies als verkeerd ingeschatte bomen blijven hangen in de kruinen van omstaande bomen.