Europees beschermde natuur

Natura 2000 habitats en soorten
Europees beschermde natuur

Door het uitvoeren van de Europese habitat- en vogelrichtlijn beschermen we in Vlaanderen bedreigde natuur. Zowel voor soorten als biotopen leveren we inspanningen om deze te beschermen en te herstellen. Hieronder maak je kennis met de soorten en biotopen die in Vlaanderen beschermd zijn dankzij de Europese wetgeving.