Kraakwilg

Salix fragilis

Beschrijving: 

Kraakwilg is een smalbladige wilg met fijn getande vrij smalle bladeren. De bladeren zijn niet aromatisch en de knoppen niet kleverig. De twijgen zijn bruinachtig en gemakkelijk af te breken. De herkenning is echter niet eenvoudig omdat er veel hybrides zijn met Schietwilg. Deze hybride Salix x rubens komt veel meer voor dan zuivere Kraakwilgen.  

Habitat: 

Kraakwilg is bij uitstek een boom van rivieroevers. Het gemakkelijk afbreken van de twijgen bevordert vegetatieve verspreiding langs de rivier. De boom verdraagt dagelijkse overstroming. Qua bodem is de soort niet zo kieskeurig, hoewel haar meest natuurlijke, alluviale groeiplaats normalerwijze kleiig is. In het oude agrarische cultuurlandschap worden aangeplante bomen echter op de meeste andere bodemtexturen aangetroffen. Daar staat de soort trouwens vaak veel droger dan in natuurlijke omstandigheden.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.