Schietwilg

Salix alba

Beschrijving: 

Schietwilg is een smalbladige wilg met  5 tot 10 cm lange bladeren. Het blad is lancetvormig en heeft de grootste breedte in het midden, de bladrand is fijngezaagd. Jonge bladeren zijn aanweerzijde aangedrukt behaard maar later min of meer kaal. De twijgen zijn bruinachtig soms ook geel en moeilijk afbreekbaar.

Habitat: 

Schietwilg is van nature een rivierbegeleidende boom, die overstroming goed verdraagt. Door eeuwenlang gebruik als knotboom op perceelsgrenzen staan vandaag veel meer schietwilgen in het agrarisch cultuurlandschap dan langs rivieren. Schietwilg groeit op alle bodemtexturen, wat mee zijn succes als cultuurboom bepaald heeft.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.