Valse acacia

Robinia pseudoacacia

Beheer: 

Valse acacia is een invasieve soort die de ontwikkeling van waardevolle vegetaties (bossen, struwelen en open terrein) sterk kan hypothekeren. Ze doet dit door concurrentie en door bodemaanrijking (stikstoffixatie).  Valse acacia is in bosverband met slimme ingrepen en wat geduld makkelijk uit te faseren. Buiten bossen is de bestrijding arbeidsintensief.

Beschrijving: 

Valse acacia is een pionierboom met een oppervlakkig wortelgestel met veel wortelopslag. Aanvankelijk groeit de boom sterk met lange takken, de volwassen kroon is zeer fijn en grillig vertakt. Bladeren staan verspreid en zijn veernervig samengesteld met afgeronde deelblaadjes. De bladvoet is opgezwollen en aan weerszijden langs de bladvoet draagt de stengel doorns. Ook jonge stammen en takken vertonen doornen. De bloei wordt gevormd in hangende trossen, de bloemen zijn wit en sterk geurend. Na de bloei worden zwarte peulen gevormd die lang aan de boom blijven hangen.