Ratelpopulier

Populus tremula

Beschrijving: 

Ratelpopulier dankt zijn naam aan het ratelende geluid dat de bladeren maken. Dit komt omdat de bladsteel zijdelings is afgeplat dwars op het vlak van het blad zelf. Hierdoor gaan de bladeren bij een beetje wind al trillen en maken ze een ratelend geluid.

De bladeren van Ratelpopulier zijn rond tot ovaal en hebben een grof gegolfde of gekartelde rand. De schors is mooi grijsgroen tot zilverachtig grijs, bij oudere bomen is ze horizontaal ruw gegroefd. Ratelpopulier is een boom die 20 tot 30 m hoog worden.

Habitat: 

Ratelpopulier is een pionierssoort van bossen op matig droge, eerder vochthoudende, vrij luchtige, zandige tot lemige bodems. Qua zuurgraad vindt men ze meer op zuurdere grond dan op neutrale of kalkrijke grond. Als pionier koloniseert ze gemakkelijk kapvlakten en open plekken die bijvoorbeeld ontstaan zijn door windval. Zodra de soort in de schaduw komt te staan van schaduwboomsoorten, moet ze het er snel tegen afleggen. Enkel in de rand van het bos kan ze dan overleven. Als bossoort groeit ratelpopulier vooral in het eiken-berkenbos. Buiten het bos staat de soort regelmatig in houtkanten.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.