Zachte berk

Betula pubescens

Beschrijving: 

Berken kan je makkelijk herkennen aan hun typische witte schors. Het verschil zien tussen onze twee inheemse berkensoorten Ruwe berk en Zachte berk is niet zo eenvoudig. Zachte berk heeft aan de onderkant van het blad haren tussen de hoofdnerf en de zijnerf. Dit kenmerk moet je bekijken bij wat oudere volgroeide bladeren, want jonge bladeren van Ruwe berk kunnen ook behaard zijn. De jonge takken van Zachte berk zijn behaard, deze van Ruwe berk niet. Je kan ook naar het uiteinde van de takken kijken deze hangen bij Ruwe berk meestal naar beneden, dit is bij zachte berk niet het geval.

Habitat: 

Zachte berk is een pionierboomsoort van bossen op vrij vochtige tot natte, venige of zandige tot lemige, eerder voedselarme en zure bodems. De soort komt minder frequent voor op drogere gronden. Het is een snelgroeiende en lichtbehoevende boom, die slechts 80 tot 100 jaar oud wordt. In bossen op zure, vrij voedselarme gronden vindt men de soort vooral terug op vochtigere, lichtrijkere plekken. In natte heidegebieden en in verlandingsstadia van voedselarmer water treedt ze vaak op als pionier in de spontane verbossing. Waar hoogveenvorming optreedt en zich een bos kan ontwikkelen, kan er een berkenbroekbos ontstaan dat door zachte berk wordt gedomineerd. Buiten het bos komt deze boom zelden voor, tenzij in houtkanten langs allerlei waterlopen en sloten op voedselarmere gronden.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.