Wilde lijsterbes

Sorbus aucuparia

Beschrijving: 

Gewone of wilde lijsterbes is een vrij kleine boom die meestal niet groter wordt dan 8 tot 12 meter. Met zijn mooie bladeren, bloemen en vruchten is het de ideale boom voor de kleinere tuin. In de natuur treft je de soort vooral aan in voedselarmere omstandigheden. Hoge grondwaterstanden verdraagt ze niet al te best. De oranje bessen worden gegeten en verspreid door lijsters.

Habitat: 

Wilde lijsterbes komt hoofdzakelijk voor in lichte loofbossen, aan bosranden en in houtkanten op droge maar vochthoudende tot matig vochtige, vrijwel steeds zure bodems met een eerder slecht verterende strooisellaag. Het is een relatief kleine boom met een grote ecologische reikwijdte, die op vrijwel elk bodemtype kan gedijen, met uitzondering van sterk kleiige of kalkhoudende bodems. Het meest treft men de soort aan in voedselarmere omstandigheden. Hoge grondwaterstanden verdraagt ze niet al te best. De vruchten van wilde lijsterbes worden vooral door vogels verspreid. Op die manier gebeurt het wel eens dat men slecht ontwikkelde en verminkte boompjes aantreft in geschoren hagen en in de pruiken van knotbomen.

Samenwerking en subsidies

Deze pagina werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.