Technische Vademeca Harmonisch Park- en Groenbeheer

Technische Vademeca Harmonisch Park- en Groenbeheer

Het Agentschap voor Natuur en Bos ontwikkelt een reeks technische vademecums ter ondersteuning van groenbeheerders. Deze vademecums kaderen allen in de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer, kortweg HPG. De HPG-visie gaat uit van een evenwichtige samenhang tussen mensgerichte, natuurgerichte en milieugerichte beleids- en beheermaatregelen en moet leiden tot een duurzaam, divers en dynamisch geheel. Het is de basis voor het eigen beheer van het ANB, maar ook voor het advies en de ondersteuning van andere groenbeheerders.

Technisch vademecum: Beheerplanning Harmonisch Park- en Groenbeheer

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien. Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun groen ontwikkelde het ANB...

PDF-pictogram Download (1.45 MB)

Technisch vademecum: Grasland

Het technisch vademecum grasland is een handleiding voor het opstellen van een beheerplan voor een park of openbaar groen dat aan de principes van harmonisch park- en groenbeheer beantwoordt. Het vademecum is een omvangrijk werk dat uit vijf delen bestaat. Je kan er ook een determinatiekaart...

PDF-pictogram Download (4.55 MB)

Technisch vademecum: Heesters

Heesters laten zich niet in een vakje stoppen. En dat is maar goed ook, want heesters zijn uitermate geschikt om te combineren met bomen en kruidachtigen. Bovendien stimuleert net die combinatie de biodiversiteit en brengen ze afwisseling en kleur in het openbaar groen. Een mooi vooruitzicht...

PDF-pictogram Download (14.83 MB)

Technisch vademecum: Bomen

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien. Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun groen ontwikkelde het ANB...

PDF-pictogram Download (15.58 MB)

Technisch vademecum: Beheer van Invasieve Uitheemse Planten

Met dit technisch vademecum wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) de problematiek van invasieve uitheemse planten in Vlaanderen onder de aandacht brengen en een correct beheer aanmoedigen. Op die manier kan de overlast door invasieve exoten aangepakt worden om zo, samen met doelgroepen en...

PDF-pictogram Download (7.11 MB)

Technisch vademecum: Recreatieve infrastructuur

Dit vademecum brengt een overzicht van alle mogelijke infrastructuurelementen in bossen, natuurgebieden en parken. Voor elk infrastructuurelement worden ontwerp- en beheerrichtlijnen geformuleerd, die verduidelijkt worden aan de hand van technische tekeningen. Ook biedt het vademecum inspiratie...

PDF-pictogram Download (5.92 MB)

Technisch vademecum: Paden en verhardingen

Dit vademecum richt zich tot de ontwerpers en beheerders van parken, bossen, natuurgebieden en openbaar groen, die geconfronteerd worden met paden en verhardingen. Het Technisch Vademecum Paden en verhardingen vormt een leidraad bij de keuze van verhardingsmaterialen en bevat richtlijnen voor...

PDF-pictogram Download (4.3 MB)

Ben je nog op zoek naar een ander technisch vademecum?

Niet alle technische vademeca zal je op deze pagina vinden, je kan de ontbrekende vademeca terugvinden op de webshop van inverde .

Technisch vademecum: Water

Met de visie over Harmonisch Park- en Groenbeheer wil het ANB het beheer van parken en openbaar groen op een meer duurzame en ecologisch verantwoorde leest schoeien. Om de groenambtenaren en groenbeheerders in de praktijk te begeleiden bij het harmonisch beheer van hun groen ontwikkelde het ANB in samenwerking met Inverde een reeks technische vademecums. Dit technisch vademecum behandelt het beheer van water in parken.

Technisch vademecum: Kruidachtigen

Beplantingen met kruidachtigen realiseren roept vaak zeer concrete vragen op die niet altijd eenvoudig te beantwoorden zijn. Ontwerp, aanleg en beheer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een complex proces.

Dit Technisch Vademecum Kruidachtigen past binnen de beheervisie Harmonisch Park- en Groenbeheer en behandelt voornamelijk cultuurlijke en half-cultuurlijke beplantingen. Natuurlijke en half-natuurlijke vegetaties vallen buiten het bestek. De focus ligt op de realisatie van beplantingen met veel natuur- en belevingswaarde en met ruimte voor natuurlijke processen.

Met dit vademecum wil het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) het gebruik van kruidachtigen in Vlaanderen sterker op de kaart zetten, niet langer als experiment, maar als volwaardig onderdeel van het groen. Dit vademecum brengt heel veel gekende, maar verspreide kennis uit binnen- en buitenland samen, waarbij we ervan kunnen uitgaan dat de buitenlandse bevindingen overdraagbaar zijn naar Vlaanderen.