Persoonlijke beschermingsmiddelen in bos-, groen- en natuurbeheer

Persoonlijke beschermingsmiddelen, kortweg pbm's genoemd, zijn hulpmiddelen en kledingstukken die je lichaam beschermen en het risico op een letsel bij het gebruik van een werktuig of gereedschap uitsluiten of op zijn minst beperken. Ze zijn persoonlijk en aangepast aan het werk en de omstandigheden waaronder je het werk uitvoert. Ze zijn verplicht te gebruiken als alle andere mogelijke maatregelen de kans op lichamelijk letsel niet kunnen uitsluiten. Andere maatregel zijn bv: andere werkmethode, afscherming op een machine, … Persoonlijke beschermingsmiddelen worden ter beschikking gesteld door de werkgever, hij staat in voor de keuze, aankoop, vervanging en onderhoud, hij bepaalt eveneens welke pbm's voor welke werkzaamheden gebruikt moeten worden. De gebruiker moet zorgen voor correct gebruik, opslag en onderhoud, zoals een goede huisvader. Om de kwaliteit en de beschermingsgraad te garanderen moeten deze pbm's voldoen aan bepaalde normen. Hieronder een beschrijving van de meest gebruikte pbm's bij het uitvoeren van beheerwerken.

Bij werken in het bos en bomen is het ten zeerste aangeraden een helm te dragen, voorzien van gelaatsbescherming en gehoorbescherming.

Bij alle machines waar er een gevaar is op rondvliegend materiaal (kettingzaag, bosmaaier, ...) is het dragen van oog- of gelaatsbescherming aangeraden. Afhankelijk van het type werk kan je verschillende types oog- of gelaatsbescherming gebruiken: een veiligheidsbril, een neerklapbaar scherm in...

Is een persoonlijk beschermingsmiddel dat je ogen beschermt bij werkzaamheden waarbij steentjes, stukjes metaal en ander vreemde voorwerpen loskomen en in de richting van je ogen geslingerd kunnen worden.

Bij het gebruik van werktuigen als de kettingzaag, de bosmaaier ... is het gebruik van handschoenen sterk aan te raden. Niet enkel beschermen ze tegen wegvliegende voorwerpen maar ook tegen trillingen.