Het beheer van vleermuizen

Het beheer van vleermuizen

Welkom op de portaalpagina over het beheer van vleermuizen. Vleermuizen zijn een kwetsbare diergroep, die een aangepast beheer nodig hebben. Bovendien behoren de inheemse vleermuissoorten tot de Annex 4 van de Habitatrichtlijn en sommige zelfs tot de Annex 2. Ze zijn dus niet alleen op Vlaams niveau strikt beschermd, maar ook op Europees niveau.

Op deze pagina worden achtereenvolgens een inleiding tot de vleermuizen, het beheer in de zomer, de winter en monitoring opgelijst. We beginnen met een pagina over wat vleermuizen zijn.

Vleermuizen en educatie

Links

  • PAGE24
  • PAGE25