Preventie van (verdere) schade aan huis

We hebben in de voorbeelden gezien welk type schade kan aangericht worden, en ook al hoe dit is aangepakt. We zetten hier de maatregelen nog even op een rij. Besef wel dat het ontoegankelijk maken van een opening in het voortplantingseizoen ertoe kan leiden dat een nest jonge marters sterft en overlast veroorzaakt. Wanneer dit een risico is, neem dan de maatregel tussen augustus en januari.

En nogmaals, noch geuren noch geluid zijn maatregelen die enige garantie bieden.

Opening afsluiten

Nadat vastgesteld is dat een steenmarter het huis bewoont, moet zo snel mogelijk de toegang worden afgesloten. Dat kan soms heel makkelijk en soms is het bijna onmogelijk.

 • Een of enkele openingen in een verder goed afgesloten huis.
  Soms is er slechts één opening, een enkele losliggende pan, een ontbrekende steen in een muur of net onder een nok, een plank die net te kort is. Deze opening maak je dicht met 'nertsengaas', stevige metalen gaas met openingen van ongeveer 2x2 cm. Gewoon kippengaas of polyurethaanschuim is geen duurzame oplossing.
  Als je niet direct weet waar de marter binnen- of buitenkomt, is een mogelijke oplossing een aantal mensen buiten laten kijken, terwijl iemand binnen de marter buitenjaagt (de ruimte betreden met veel lawaai, kloppen,...).
  Om te weten of een marter de opening gebruikt, kan een takje in het gat duidelijkheid brengen. Is het er na een nacht uitgeduwd, dan weet je zeker dat de marter het gebruikt. Maak de opening enkel dicht als de marter buiten is, dus 's nachts of na verjagen.
 • Veel openingen (oud dak, losse pannen). Hier is de oplossing minder simpel. Ultrasoontoestellen en martersprays helpen niet of slechts tijdelijk. Soms is het een oplossing om ervoor te zorgen dat de marter het dak niet kan bereiken (weghalen klimplant, schutting,...) omdat ze niet graag langs een hoge muur naar omhoog en beneden klimmen. Indien dat allemaal niet werkt, is advies van een dakwerker nodig.
  Als de openingen kunnen afgesloten worden, sluit ze dan af op één na. Die ene mag enkel afgesloten worden als er geen marters meer in huis zijn.
 • Rieten daken. Rieten daken zijn gevoelig voor steenmarterschade. Het gebeurt dat steenmarters zich een weg dwars doorheen een rieten dak bijten of dat spelende jongen een dak beschadigen. Bestaande gaten preventief afdichten is hier dus geen afdoende maatregel omdat de dieren zelf nieuwe gaten kunnen maken. Om schade te vermijden geldt het principe: verhinder dat de steenmarter bij het rieten dak kan. Dat kan bijvoorbeeld door een roestvrij metalen gaas over het volledige dak te spannen (maasbreedte kleiner dan 3×3 cm). Hierdoor blijft eventuele schade oppervlakkig. Een andere optie is om het dak onbereikbaar te maken of ontoegankelijk te maken, bijvoorbeeld door een schrikdraad te plaatsen. Zie hieronder

Gat onbereikbaar maken

Soms kan het gat enkel bereikt worden door klimhulpmiddelen als een struik, schutting, regenpijp met veel beugels, klimplant, diepe voegen etc... Het is aan een expert om te bepalen waar de oorzaak ligt, maar een boom snoeien, klilmplant weghalen, een muur bijvoegen, kan geen kwaad. Soms wordt een plastic plaat onder of rond het gat aangebracht (1 meter breed), zodat de marter nog wel uit het gat kan springen, maar en niet meer in kan. Ook een kraag of manchet rond een regenpijp of boom (op minstens 1,5m hoogte) of een plastic plaat loodrecht op een muur kunnen helpen. Maak die breed genoeg en 45° naar beneden gericht, marters zijn acrobaten.

Het wordt moeilijker als een aanbouw wordt gebruikt om te klimmen als een afdak, pergola, garage etc...

Hoogspanningsdraad

Als er veel openingen zijn of het betreft een rieten dak, is het mogelijk om met hoogspanningsdraad de marters weg te houden. Dat bestaat in commerciële pakketten zoals deze van weidezaun.info.

Nertsendraad of -gaas op groendak

Heel zelden wordt gegraven in een groendak. De eenvoudigste oplossing is een stevige gaas aanbrengen op het substraat, kippengaas kan, maar is mogelijk te licht van structuur. Zekerder is martergaas (nertsendraad), maar dat is duurder.