Advies bij steenmarterproblemen

Misschien heb je zelf geen last, maar ben je milieu-ambtenaar of beleidswachter. Er wordt je regelmatig om advies gevraagd. Om goede maatregelen te kunnen nemen of voorstellen, moeten je eerst een perfect idee krijgen van welk dier de schade veroorzaakt en hoe het komt dat hij in staat is dat te doen. Mensen hebben geur- of geluidshinder, maar weten dikwijls niet welk dier daarvoor verantwoordelijk is. Volgende vragenlijst kan daarbij helpen.

Om het probleem vervolgens op te lossen zijn verschillende pistes mogelijk (zie ook onderaan deze pagina). Als de oorzaak eenduidig is (een enkele opening of gebroken dakpan) kan de schadelijder soms zelf het probleem aanpakken. Bij zwaardere schade of ingewikkelde (dak)constructies is het verstandig zo snel mogelijk een vakman te contacteren voor de schade uit de hand loopt. Er zijn bedrijven die zich bezighouden met de aanpak van steenmarterschade. Een aantal bedrijven heeft een afwijking op de regelgeving aangevraagd en verkregen om in acute gevallen van overlast nestjongen van steenmarters in een gebouw te mogen vangen. Dit kan enkel toegepast worden in uitzonderlijke situaties, wanneer het niet lukt om de steenmarters te verjagen. De bedrijven die momenteel zo’n afwijking hebben, zijn Brabantse Ongedierte Verdelging , Bart Laureys en Anticimex, destructa , Rentokil en VOC Brasschaat-Kapellen . Andere bedrijven die een dergelijke afwijking wensen aan te vragen, kunnen contact opnemen via de contactpagina.

1. Geluid

Welke geluiden worden waargenomen? Gepiep, gestommel, geritsel,... en op welke plaats? Op de zolder, in de spouwmuur, gekrijs in de tuin? Ook het tijdstip is van belang.
* Gepiep en geritsel in de spouwmuur duiden meestal op muizen of zelden vleermuizen (en dan dikwijls in een rolluikkast).
* Gestommel op zolder vooral in de ochtend wijst eerder op mussen (meestal met getsjirp)
* Steenmarters worden actief als het al goed donker is, typisch hoor je geluid tussen 23.00 en 3.00u 's nachts

2. Geur

Is er sprake van geurhinder? Steenmarterlatrines produceren een muskusachtige, iets zurige geur, die echter kan verwisseld worden met Huisspitsmuis. Deze soort klimt ook tot op (lagere) zolders, maar de keutels zijn minder dan een cm groot. Die van een Steenmarter lijken op die van een kat.

Steenmarters met jongen, en soms ook zonder, brengen dode prooien mee naar hun slaapplaats: duiven, mollen, konijnen, ratten,... aangevuld met brood en dergelijke. Dit wordt niet steeds volledig opgegeten en begint te rotten. Soms is het niet de geur die meteen opvalt, maar wel een vlees- of bromvliegenplaag.

3. Andere sporen

Een steenmarterlatrine is onmiskenbaar, een losse stapel donker- tot lichtgrijze uitwerpselen van een pink groot, soms met kersenpitten. Op de zolder of een andere beschutte plek, vb in een houtstapel.

Op plaatsen waar het dier het huis binnenkomt zijn soms klimsporen te zien, bijvoorbeeld op de klimplant tegen de muur of een grijzige veeg als de muur witgekalkt is.

Soms lijkt het of de legkippen ineens gestopt zijn met leggen, maar dat is dan een Steenmarter die de eieren komt halen. Zelden worden de kippen doodgebeten. Duiven zijn meer de juiste prooigrootte voor marters.

Wat te doen?

Het belangrijkste adviezen zijn:

1. ontzeg het dier de toegang tot de woning en wagen, en wel zo snel mogelijk. Zoek de opening en sluit ze af, installeer hoogspanningsplaatjes onder de motorkap, parkeer de wagen binnen indien mogelijk.
2. Makkelijke en relatief goedkope 'oplossingen' als geursprays en ultrasoon geluid helpen soms maar niet altijd. Zij kunnen een noodoplossing zijn als de opening niet kan gevonden worden of het dak niet af te sluiten is, maar besef dat in veel gevallen de schade enkel zal vergroten (zie bij schade bij woningen en wagens in dit traject)
3. openingen afsluiten in het seizoen dat de dieren jongen hebben is natuurlijk af te raden. Er moet worden geprobeerd de dieren zodanig te verstoren dat de moeder de jongen komt halen, en nadien kan de opening worden afgesloten.

Andere tips staan op de respectievelijke pagina's.