Steenmarters in huis

Steenmarters zoeken droge besloten plekjes om overdag te slapen en zich voort te planten. In Zuid-Europa is dat in rotsspleten en holle bomen, in ons klimaat zijn dat dikwijls gebouwen. Zowel verlaten schuurtjes als modernere huizen komen in aanmerking. Een Steenmarter die gewoon een tukje komt doen, valt dikwijls niet eens op, maar een vrouwtje met een aantal opgroeiende jongen kan een huiseigenaar tot wanhoop drijven.
De problemen voor een huiseigenaar zijn onder te verdelen in drie categorieën:
1. lawaaihinder
2. geurhinder
3. schade

De grootste schade treedt op als het (deel van het) huis verlaten is of weinig bezocht. De rust is ideaal voor de marter en de problemen worden door de eigenaar niet snel genoeg gedetecteerd waardoor de schade uit de hand kan lopen.

Lawaaihinder

Een Steenmarter weegt zo'n anderhalve kilo, maar als hij rondhuppelt op een zolder lijkt het wel of er een inbreker rondloopt. Een familie opgroeiende jongen speelt ook, ze duikelen over elkaar, maken veel gestommel en sprinten heen en weer. Als ze jong zijn komen daar piepgeluiden bij maar als ze anderhalve maand oud zijn ook gekrijs. Kortom, met een familie marters boven de slaapkamer komt er van nachtrust niet veel meer in huis. In andere gevallen zit de familie in een schuurtje of houtstapel, en zijn mensen gerustgesteld als ze horen waar het lawaai vandaan komt.

Geurhinder

Steenmarters nemen prooien mee voor hun jongen, die worden niet steeds (volledig) opgegeten en dat kan voor geurhinder zorgen. Daarnaast produceren ze ook uitwerpselen die soms heel gelocaliseerd worden gedeponeerd in een latrine, maar ook verspreid. Een marter heeft latrines in zijn territorium, maar ook vlakbij zijn slaaplaats, en dat kan een zolder zijn. Over het algemeen veroorzaakt zo'n latrine iets minder geurlast dan de prooien, maar na verloop van tijd kan ook deze gaan ruiken.

Schade

In zeldzame gevallen kan een Steenmarter flinke schade toebrengen aan bijvoorbeeld dakisolatie, onderdak, isolatie van verwarmingsbuizen en electriciteitskabels etc... Dakisolatie wordt meestal beschadigd doordat de marter probeert op de steenwol te lopen en er hier en daar door zakt. De nieuswgierige dieren knabbelen ook aan vanalles wat zacht is. Dat kan gezien worden als speels gedrag, maar het zorgt voor schade aan bekabeling.
Door de latrines kan schade ontstaan aan vloer, of voorwerpen waar de latrine op is gelegd. Ook de urine veroorzaakt schade.
Zeldzaam maar heel vervelend is het graven in zachte dakbedekkingen zoals rieten daken en groendaken.