Gebruik van pesticiden

Gebruik van pesticiden

Gebruiksvoorwaarden

Voorkom het gebruik van pesticiden om tuinen, parken, terrassen of parkeerterrein te onderhouden. Als je ze, mits wettelijke toelating, toch gebruikt, hou dan rekening met de toepassingsvoorschriften, zoals beschermkledij dragen, voldoende afstand houden van de waterloop, tijd houden tussen de toepassing en de betreding…

Pesticiden omvatten de gewasbeschermingsmiddelen en de biociden. Bekende voorbeelden van gewasbeschermingsmiddelen zijn de herbiciden (tegen ongewenste planten), fungiciden (voor het doden van schimmels) en insecticiden (tegen ongewenste insecten). Voorbeelden van biociden zijn rodenticiden (voor het doden van knaagdieren, zoals ratten ) en algiciden (tegen groene aanslag).
Gewasbeschermingsmiddelen zijn opgedeeld in:

  • producten voor professioneel gebruik (deze producten hebben een P in het erkenningsnummer);
  • producten voor de amateur (met een G in het erkenningsnummer)

Bemerk dat enkel met erkende producten mag bestreden worden volgens erkend gebruik.

Bovendien is vanaf 25 november 2015 een fytolicentie verplicht voor personen die:

  • gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
  • voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
  • gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.

Een fytolicentie wordt enkel toegekend aan natuurlijke personen. Als u voor een rechtspersoon werkt, dient u in eigen naam een aanvraag in. Meer informatie vindt u op 'fytolicentie.be'

Afwijken van het verbod?

Het aanvragen van een afwijking voor invasieve uitheemse soorten gebeurt via Type 1: Procedure 1 – Generieke afwijking of Procedure 3 – Probleemsoort (meer info over de verschillende afwijkingen op: 'Afwijkingen op verbod' en 'Richtlijnen voor het aanvragen van een afwijking' )

Procedure 1 bevat een lijst met generieke afwijkingen, waarbij bepaald wordt door wie en onder welke omstandigheden bepaalde pesticiden mogen gebruikt worden.
De lijst bevat een aantal soorten waarvan is gebleken dat alternatieve bestrijding heel moeilijk is. In de lijst worden voorwaarden opgesomd over waar, door wie, met welke methode en onder welke omstandigheden deze soorten chemisch bestreden mogen worden. Voor 2015 zijn in deze lijst Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop en reuzenbereklauw opgenomen. Per soort is een pragmatische aanpak opgenomen. Meestal is dit een geïntegreerde aanpak waarbij alternatieve methoden aangevuld worden met, in een bepaalde fase, het gebruik van pesticiden.

Procedure 3 bestaat uit een aanvraag voor afwijking wanneer er geen acuut gevaar is voor de volksgezondheid of veiligheid ('download aanvraagformulier afwijking type 3').
De aanvraag voor de afwijking moet de volgende gegevens bevatten:

  • waarom het gebruik van pesticiden nodig is;
  • waarom er geen niet-chemische bestrijdingsmethodes kunnen worden gebruikt (uitgebreid);
  • welk product zal worden gebruikt met het erkenningsnummer of toelatingsnummer, de dosis en de omvang van het gebruik in tijd en ruimte;
  • de gebruikswijze, met inbegrip van het maximumgebruik.

De uitspraak volgt uiterlijk 3 maanden na indienen van de aanvraag bij VMM.