Hoe weet ik of ik Steenmarters heb?

De meeste mensen weten niet dat er Steenmarters in hun omgeving voorkomen. De dieren zijn enkel nachtactief en zelfs 's nachts volgen ze liefst muren, hagen en andere dekking. Overdag verblijven ze in kleine donkere warme droge hoekjes om overdag veilig te kunnen slapen. Ze worden dus zelden gezien.

Meestal valt de aanwezigheid van marters dus onrechtstreeks op door geluid, geur of sporen. Er is daarbij verschil tussen een Steenmarter die een slaapplek zoekt en een vrouwtje met jongen. In het tweede geval is het meestal wel duidelijk dat er een groter dier aanwezig is. In het eerste geval is de aanwezigheid subtieler vast te stellen.

Om iets tegen Steenmarters te kunnen doen, moet u eerst zeker weten dat u werkelijk een Steenmarter in huis hebt. Ook andere dieren zoals Eikelmuis, Bosmuis, Huismuis en Huisspitsmuis, ratten, katten en vogels zoals kauwen, mussen en steenuilen maken immers graag gebruik van woningen zonder zich aan hun
menselijke medebewoners te vertonen. Om te weten of je met Steenmarter te maken hebt, moet je afgaan op sporen of een trailcam (zie verder) gebruiken.

Een van de manieren is op zoek gaan naar sporen. Loopsporen worden enkel gevonden als er zich modder of sneeuw op het pad van een marter bevindt. Een truc om voetsporen zichtbaar te maken is een laagje bloem over de vloer uitstrooien. Het verschil met de kat is te zien aan de grote zoolbal: bij de kat is deze rond, bij de Steenmarter v-vormig. Het spoor van deze laatste is ook wat smaller.

Uitwerpselen worden wel regelmatig gevonden, 4-8 centimeter lange en 0,5-1,5 centimeter dikke ‘worstjes’ , een pink groot, met een gedraaide punt, vaak in de vorm van een vraagteken. Vaak zijn er nog pitten van steenvruchten in zichtbaar. Steenmarters gebruiken vaak een vaste plek voor hun behoefte, dikwijls vlak bij de slaaplaats. Zo’n latrine kan voor stankoverlast zorgen.

Niet opgegeten prooien trekken bromvliegen aan. Die leggen eitjes in de kadavers waaruit maden komen die de kadavers zeer snel opruimen. Een bromvliegplaag op zolder of in huis is een duidelijke aanwijzing dat er ergens een dood dier ligt of heeft gelegen

Steenmarters maken over het algemeen weinig geluid, maar in huis kunnen ze voor een dier van anderhalve kilo opmerkelijk veel geluid maken. Het gestommel op zolder doet veel mensen aannemen dat er een inbreker in huis is. Heeft men een nest jongen in huis dan zal men eerst wat hoge piepgeluiden kunnen horen die toenemen naarmate de jongen ouder worden. In de laatste week voordat ze uitlopen kan je ook meer gekrijs en gestommel horen omdat de jongen aan het spelen zijn. Ook het lopen over het dak of het lichten van een dakpan die terug dicht valt kan hoorbaar zijn. Als twee marters elkaar ontmoeten, of een kat een steenmarter, dan kunnen ze katachtig krijsen.

Verdere aanwijzingen zijn verdwenen eieren in het kippenhok (kippen worden meestal met rust gelaten) of de hond die 's nachts ineens meer blaft dan anders.