Schade door steenmarters aan wagens

Wat weet jij over steenmarterschade aan wagens? Lees eerst onderstaande tekst voor deze test uit te voeren, of doe hem meteen als je denkt dat je hier al alles van weet...

Steenmarters zijn berucht voor hun schade aan wagens. Ondanks de verhalen hebben ze geen voorkeur voor bepaalde merken of motortypes. Of de motor warm is of niet speelt ook geen rol en ook het verhaal dat kabels visolie bevatten houdt geen steek. Mogelijk is er wel een geurstof aanwezig die bijtgedrag uitlokt, maar dat is nog in onderzoek. Steenmarters zijn in elk geval erg nieuwsgierige dieren die overal in en uit kruipen om prooien te zoeken of slaapplaatsen te vinden, ook in wagens. Ze knabbelen en knagen daarbij aan isolatie of kabels, wat ook als nieuwsgierigheid of speels gedrag kan worden gezien. Als eenmaal een Steenmarter een bezoek heeft gebracht aan een wagen, wordt diens geur opgepikt door andere dieren die ook een kijkje komen nemen. Vooral de zeer territoriale mannetjes zullen hun agressie uiten op de aanwezige zachtere delen van de wagen. Vooral als die eens aan de andere kant van de straat wordt geparkeerd wat eventueel al een nieuw territorium is. Dat leidt uiteindelijk tot meer schade, terwijl een andere wagen ernaast de dans ontsnapt. Een snelle oplossing is het grondig reinigen van het motorcompartiment om alle geursporen te verwijderen.

In de meeste, nieuwere auto’s zijn al een aantal voorzorgsmaatregelen genomen waardoor de kans op bijtschade geringer is. Kabels zijn gebundeld in buizen van harde kunststof. Problemen zijn er nog steeds bij waterslangen en bougiekabels, maar ook hiervoor zijn er al beschermpijpen en -hulzen beschikbaar.

Technische oplossingen om marters uit wagens te weren zijn stroomstootplaatjes . Dit blijkt een van de enige duurzame oplossingen te zijn als het motorcompartiment niet afgesloten kan worden. Dit is ook de enige maatregel die vereist is om in aanmerking te komen voor een schadevergoeding. Er zijn verschillende types. Ze werken allemaal ongeveer even goed, de duurdere zijn over het algemeen makkelijker te installeren en de handleiding is duidelijker. Maar qua werking is er weinig verschil. Als je deze zelf wil installeren, vraag dan even na bij de fabrikant hoe het zit met de garantie van de wagen. Bovendien moeten de plaatjes zo geïnstalleerd worden dat het toestel uitschakelt bij het openen van de motorkap!

Let wel, de apparaten moeten een EMV-goedkeuring (Elektromagnetische verdraagzaamheid) dragen. Het keurmerk dat dergelijke toestellen krijgen nadat ze de EMV-test (volgens de normen van de Europese richtlijn daarvoor) doorstaan hebben. Deze toestellen verstoren de electronica niet van de wagen. Het nummer na de kleine e (in een vierkant) of grote E (in een cirkel) geeft aan in welk land de test uitgevoerd is. Een kleine e is een goedkopere certificering, een grote E duidt op een ander type certificaat dat in meer landen wordt aanvaardt. Beide zijn voldoende.
e01 : Basiscertificaat, uitgevoerd in Duitsland
E04: Certificaat, uitgevoerd in Nederland.

Voor meer informatie over dat keurmerk kan je hier of hier terecht

Een andere technische oplossing zijn toestellen die ultrasoon geluid produceren. Let op, de ervaringen hiermee zijn niet onverdeeld positief, ze werken soms, maar slechts tijdelijk. Ook is er sprake van een 'geluidsschaduw'. De zones waar het toestel niet rechtstreeks naar gericht is, zijn voor een Steenmarter geen probleem. Er zijn dus in iets grotere ruimtes meerdere toestellen nodig, en uiteindelijk treedt toch gewenning op.
Uit een proef in wagens bleek dat bij 50% van de wagens, uitgerust met een ultrasoon toestel, terug schade optrad.

Een oplossing die soms wordt voorgesteld is een spray. Sommige marters blijken hier wel van weg te blijven, maar andere marters, mannetjes met name, komen daar dan weer op af.

De beide laatste oplossingen, geur en ultrasoon worden soms gebruikt om marters tijdelijk te verjagen alvorens definitieve maatregelen maatregelen te nemen, zoals de zolder laten afsluiten bij schade aan isolatie door een dakwerker of installatie van stroomstootplaatjes.

Samenvattend

Preventie kan op verschillende manieren plaatsvinden, maar niet alle maatregelen zijn even effectief. We geven ze mee in volgorde van effectiviteit.

De toegang ontzeggen

De beste oplossing is de toegang tot de wagen ontzeggen. Sommige wagens zijn al ontoegankelijk, voor andere types zijn er sets. Dat is te bespreken met de garagist. Het is geen goed idee zelf openingen af te sluiten, omdat deze nodig zijn voor verluchting of om onderdelen te laten bewegen.
Indirect kan hetzelfde bekomen worden door de wagen in een afgesloten garage te parkeren, maar veel mensen hebben die mogelijkheid niet.
Middeltjes als parkeren op kippengaas blijken soms te werken, maar veel Steenmarters zijn van zoiets niet onder de indruk.

Kabelhulzen

De kabels kunnen ook worden beschermd door middel van stevige kabelhulzen uit gewapende rubber of harde plastic. Deze zijn soms per wagentype beschikbaar. Gewone dunne bescherming (zoals spiraalhulzen voor kantoorgebruik) zijn niet voldoende.

Stroomstootplaatjes

Naast het afsluiten van het motorcompartiment of hulzen, is er eigenlijk maar één andere echt effectieve manier: de stroomstootplaatjes. Er zijn verschillende modellen, die vooral verschillen in prijs en moeilijkheidsgraad van montage. Maar ze werken goed. Wij raden aan ze te laten installeren door je garagist, tenzij je weet wat je doet. Veel moderne wagens doen moeilijk als er extra apparatuur op de batterij wordt aangesloten. Om problemen te vermijden koop je een toestel met een EMV-certificaat.

Motorcompartiment reinigen

Als blijkt dat er beperkte schade is, moet er worden overgegaan worden tot een van de bovenstaande maatregelen. In tussentijd kan worden overwogen het motorcompartiment grondig te reinigen om alle geursporen te verwijderen. Dat zorgt er alvast voor dat andere mannetjes niet aangelokt worden.

Geursprays en ultrasoon geluid

Hierover kunnen we kort zijn, ze werken ofwel niet ofwel maar tijdelijk. Sommige sprays blijken vrouwtjes te weren maar mannetjes te lokken. Aan het ultrasoon geluid geraken ze snel gewend. Het is dus geen zinvolle investering, hoe beperkt de prijs soms ook is.