Managementplan en LSVI

In de video op deze pagina van de  Natura 2000-website van Vlaanderen krijg je naast een korte herhaling over Europese natuurdoelen de uitleg over managementplannen. Het doel zoals besproken in de video is te komen tot kwaliteitsvolle natuur die in een gunstige staat van instandhouding is. Maar hoe bekijk je dit op terrein? Dit word gedaan aan de hand van de LSVI-tabellen, waar LSVI staat voor Lokale Staat van Instandhouding. De LSVI-tabellen zijn opgemaakt door het inbo voor de Europees beschermde soorten en habitats. Hieronder vind je de links naar de publicaties met de LSVI-tabellen in. Bekijk eens een tabel van een soort en een tabel van een habitat zodat je weet hoe deze tabellen zijn opgebouwd.