Managementplan en LSVI

In de video op deze pagina van de  Natura 2000-website van Vlaanderen krijg je naast een korte herhaling over Europese natuurdoelen de uitleg over managementplannen. Het doel zoals besproken in de video is te komen tot kwaliteitsvolle natuur die in een gunstige staat van instandhouding is. Maar hoe bekijk je dit op terrein? Dit word gedaan aan de hand van de LSVI-tabellen, waar LSVI staat voor Lokale Staat van Instandhouding. De LSVI-tabellen zijn opgemaakt door het inbo voor de Europees beschermde soorten en habitats. Hieronder vind je de publicaties met de LSVI-tabellen in. Bekijk eens een tabel van een soort en een tabel van een habitat zodat je weet hoe deze tabellen zijn opgebouwd.

Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de Natura 2000 habitattypen. Versie 2.0.

Dit zijn de tabellen om de lokale staat van instandhouding te bepalen van de Natura2000 habitattypes. Hierin staat ook basisinformatie over biotiek, abiotiek, kenmerkende soorten, verstoringsindicatoren en invasieve exoten.

PDF-pictogram Download (4.74 MB)

Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de vogelrichtlijnsoorten.

In dit rapport vindt je de LSVI-tabellen (Lokale Staat Van Instandhouding)van de vogelrichtlijnsoorten van Vlaanderen. Deze tabellen worden gebruikt om lokaal na te gaan wat de toestand (lokale staat van instandhouding)is van een bepaalde soort.

PDF-pictogram Download (1.34 MB)

Ontwikkeling van criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de habitatrichtlijnsoorten

In dit rapport vind je de LSVI-tabellen (Lokale Staat Van Instandhouding)van de habitatrichtlijnsoorten van Vlaanderen. Deze tabellen worden gebruikt om lokaal na te gaan wat de toestand (lokale staat van instandhouding)is van een bepaalde soort.

PDF-pictogram Download (5.98 MB)