Europese natuurdoelen in Vlaanderen

Met deze presentatie leer je wat Europese natuurdoelen juist zijn en krijg je enkele voorbeelden te zien.

Gewestelijke doelstellingen voor de habitats en soorten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn voor Vlaanderen

In dit rapport staan de doelen voor alle habitats en soorten van de habitat- en vogelrichtlijn. Per habitat en soort staan er doelen wat betreft areaal, oppervlakte of populatiegrootte en kwaliteit. Een voorbeeld, voor de vochtige heide zijn de doelen:
- behoud van het huidige areaal...

PDF-pictogram Download (8.1 MB)