Graslanden op voedselarme bodems

Graslanden op voedselarme zure bodems

Deze graslandtypes komen meestal voor op voedselarme zand of lemige zandbodems. Het zijn de graslandtypes: buntgras"grasland", dwerghaver"grasland", struisgras-grasland, droog en vochtig heischraalgrasland.