Bruin zandoogje

Maniola jurtina

Beschrijving: 

Het Bruin zandoogje heeft een bruine bovenvleugel met een ongekernde zwarte oogvlek in de vleugelpunt bij het mannetje. Het vrouwtje heeft op de bovenkant van de voorvleugel een opvallend oranje veld met een meestal witgekernde zwarte oogvlek. De bovenkant van de achtervleugel is eenkleurig bruin. Het is een soort van beschutte graslanden en ruigten met veel bloemen.

Beheer: 

Een gunstige maatregel voor het Bruin zandoogje is het behouden of creëren van structuurrijke graslanden op beschutte plekken, zoals bosranden. Dit kan gebeuren door gefaseerd maaien (op kleinere plekken) of door extensieve begrazing in grotere gebieden. Daarnaast is ook een voldoende groot nectaraanbod in de zomermaanden belangrijk.