Kleine vuurvlinder

Lycaena phlaeas

Beschrijving: 

De Kleine vuurvlinder is een opvallende soort van matig voedselrijke en open, bloemrijke graslanden. De bovenkant van de vleugels is oranjerood met onregelmatige zwarte vlekken, de onderkant is vrij eenvoudig getekend, grijsbruin met vage vlekjes.

Beheer: 

Een gefaseerd maaibeheer en/of extensieve begrazing, het creëren of behouden van een gevarieerde vegetatiestructuur met open grond en veel nectar zijn dan ook gunstige maatregelen voor deze soort.