Hooibeestje

Coenonympha pamphilus

Beschrijving: 

Dit vlindertje maakt geen al te grote indruk. De lengte van de voorvleugel is ongeveer 15 mm. De bovenkant van de vleugels is oranje met een smalle bruine rand. In de vleugelpunt van de voorvleugel bevindt zich op de boven- en onderkant een kleine zwarte oogvlek. De vlek is witgekernd op de onderkant. Op de onderkant van de achtervleugel bevinden zich geen of bijna geen oogvlekken.

Beheer: 

Het behouden of creëren van relatief schrale, maar structuurrijke graslanden met een korte vegetatie en hier en daar open plekken zijn gunstige maatregelen voor het Hooibeestje. Dit kan gerealiseerd worden door extensieve begrazing (in grotere gebieden) en/of gefaseerd maaibeheer na midden juni (op kleinere plekken, zoals wegbermen). Daarnaast is een voldoende groot nectaraanbod tijdens het vliegseizoen eveneens belangrijk.