Kommavlinder

Hesperia comma

Beschrijving: 

Deze zeldzame soort komt voor op voedselarme droge graslanden en droge heide. Vooral open plekjes zijn cruciaal. De Kommavlinder is klein en onopvallend en vliegt laag en snel over de vegetatie. Hij is te herkennen aan de witte vlekjes onderaan de achtervleugel en een kommavormige vlek nabij het lichaam.

Beheer: 

Aangezien de Kommavlinder een soort is die houdt van een zeer warm microklimaat, is het behouden en het creëren van schrale graslanden en droge heiden met een lage en snel opwarmende vegetatie belangrijk. Kleinschalig plaggen om open grond te creëren in de buurt van de waardplanten kan het aantal geschikte eiafzetplanten aanzienlijk verhogen. Voor een voldoende groot nectaraanbod in augustus kan gezorgd worden door het vermijden van overbegrazing in deze periode en/of door het laat maaien van bloemrijke ruigten in de buurt van bestaande populaties.