Dagpauwoog

Aglais io

Beschrijving: 

De Dagpauwoog overwintert als vlinder op een donkere, koele en beschutte plek, zoals een holle boom of een schuur. Op zonnige voorjaarsdagen in februari komen de eerste vlinders weer te voorschijn. De waardplant is Grote brandnetel en het habitat is vooral ruige graslanden, bloemrijke randen van bos- en heidegebieden, dijken, parken en tuinen. De soort heeft 2 generaties: de eerste vliegt van midden juni tot eind augustus en de tweede van eind augustus tot midden november.

Beheer: 

Het behouden van grote plekken brandnetels in de volle zon voor de eiafzet en een voldoende groot nectaraanbod in het najaar om reserves op te slaan voor de overwintering zijn de belangrijkste maatregelen voor de Dagpauwoog.