Groot koolwitje

Pieris brassicae

Beschrijving: 

Het Groot koolwitje is gemakkelijk te onderscheiden van het Klein koolwitje door zijn grootte maar ook door de zwarte vleugelpunt op de bovenkant van de voorvleugel. Het vrouwtje heeft twee zwarte vlekken op de bovenkant van de voorvleugel; bij het mannetje ontbreken deze vlekken. Het Groot koolwitje heeft drie generaties waarvan de eerste vliegt vanaf begin april en de laatste vanaf midden augustus. Ze zijn weinig kieskeurig in hun biotoopkeuze en hun nectarplanten. De waardplanten van Groot koolwitje zijn zowel wilde als gecultiveerde kruisbloemigen en allerlei koolsoorten (in moestuinen).

Beheer: 

Aangezien nogal wat rupsen van het Groot koolwitje in moestuinen van kolen eten, is het gebruik van insecticiden in moestuinen af te raden. De rupsen kunnen manueel verwijderd worden.

heeft als waardplant
Isatis tinctoria
heeft als waardplant
Lepidium latifolium
heeft als waardplant
Sisymbrium austriacum