Pimpernelblauwtje

Maculinea teleius

Beschrijving: 

Het Pimpernelblauwtje is een uiterst zeldzame soort, die voorkomt op vochtige, vrij voedselarme hooilanden waarin de Grote pimpernel groeit en de waardmieren leven. Per mierennest maar één rups leven. Daarom heeft de soort een groot en relatief open leefgebied nodig. Het Pimpernelblauwtje is opgenomen op bijlage 4 van de Europese Habitatrichtlijn en vereist dus strikte bescherming.

Beheer: 

Kansen op herstel lijken klein vanwege de beperkte oppervlakte voedselarme graslanden met voldoende aantallen Grote pimpernel in Vlaanderen. De grootste kansen voor een herintroductie situeren zich in de Markvallei waar nog vrij grote graslanden met Grote pimpernel aanwezig zijn. Een eventuele herintroductie zou gezamenlijk en grensoverschrijdend met Nederland onderzocht kunnen worden (Leestmans & Verschraegen 2003). Volgens de voorspellingsmodellen zou het klimaat in België tegen 2050 veel geschikter worden voor het Pimpernelblauwtje